“Een persoonlijke benadering van zowel
kinderen als ouders
staat bij ons voorop!”

Uitvoering

Hiernaast kunt u de dagindeling vinden en andere belangrijke informatie over de werkwijze bij de naschoolse opvang.