Kinderdagverblijf

“Een persoonlijke benadering van zowel
kinderen als ouders
staat bij ons voorop!”

Inspectierapport

Ons kinderdagverblijf voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. De GGD controleert en beoordeelt regelmatig op veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en personeel, ouderinspraak en pedagogisch handelen.
Hiernaast kunt u de GGD inspectierapporten lezen.