“Een persoonlijke benadering van zowel
kinderen als ouders
staat bij ons voorop!”

Uitvoering

Op Kinderdagverblijf Alexandra wordt een zo strak mogelijk schema aangehouden omdat het bieden van structuur aan kinderen belangrijk is; het geeft houvast en duidelijkheid. De kinderen weten precies waar ze aan toe zijn!

Hiernaast kunt u de dagindeling vinden en andere belangrijke informatie over de werkwijze van ons kinderdagverblijf.