“Een persoonlijke benadering van zowel
kinderen als ouders
staat bij ons voorop!”

Inschrijving, plaatsing en kosten

U kunt ons inschrijfformulier downloaden en invullen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 50,00 per kind.
Vanaf het moment dat uw inschrijfformulier en het inschrijfgeld binnen is, staat u op onze wachtlijst. Niet voor alle dagen is er een wachtlijst.
We houden u op de hoogte via een mailbericht wanneer uw aangevraagde dagen vrij zijn. Als het om een babyplaats gaat, wordt er dan een plaatsingsovereenkomst voor u opgesteld. Wanneer het om een peuterplaats gaat, worden dan direct de overeenkomsten opgesteld.

Intakegesprek:
Ouders kunnen zelf kiezen of ze een intakegesprek willen voordat de inschrijving plaats vindt, of wanneer u hoort dat er plaats vrij is voor uw kind. Tijdens dit gesprek zal uitgelegd worden hoe wij werken en kunt u een kijkje nemen op de groepen.

Ieder kind dat nieuw bij ons komt heeft zijn/haar eigen gewenningsperiode. Het is van belang dat de ouders in het begin de tijden hierop aanpassen. Het kind komt de eerste wendag ongeveer twee uurtjes en daarna wordt dit in overleg met de leiding verder opgebouwd.

Klik hier om het prijzenoverzicht te downloaden.
Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

Kinderopvangtoeslag is aan te vragen op www.toeslagen.nl. Op deze website kunt u tevens uitrekenen hoe hoog het bedrag van de Kinderopvangtoeslag is die u per maand terug kan krijgen. De hoogte van uw kinderopvangtoeslag hangt af van:
- uw inkomen (totaal inkomen van het gezin);
- hoeveel kinderen kinderopvang genieten (elk extra kind krijgt meer vergoed) ;
- hoeveel kinderopvang er per kind is (hoeveel dagen per week;
- de kosten van uw kinderopvang (het uurtarief van het Kindcentrum)..

Het is mogelijk om incidenteel én in overleg met het secretariaat extra dagdelen af te nemen. Dit extra dagdeel wordt verwerkt in de factuur van de daaropvolgende maand en wordt dus automatisch geïncasseerd.